In de maart-editie van Bouwen in het Oosten is er ruime aandacht voor de nieuwbouw van Krönnenzommer in Hellendoorn. In opdracht van zorgaanbieder ZorgAccent zullen een kleine veertig bewoners die lijden aan het Syndroom van Korsakov een nieuw thuis vinden. Ook wordt een nieuwe werkplaats voor dagbesteding in gebruik worden genomen. In het artikel komt o.a. ons SBT-lid Reinnier Wender  namens de opdrachtgever aan het woord. Lees het hele bericht hier, vanaf pagina 6