Bijeenkomsten

Small Business Twente organiseert 10 bijeenkomsten per jaar, elke maand 1, behalve in juli en augustus.
Small Business Twente heeft als thuisbasis Hengelo (Ov). Alle bijeenkomsten worden dan ook zo veel mogelijk in Hengelo of zeer nabije omgeving georganiseerd, op wisselende locaties.
Het doel is om in onze bijeenkomsten altijd een element te hebben wat leerzaam, inspirerend of motiverend is voor de leden. Daarnaast hebben alle bijeenkomsten een informeel karakter en is het, niet in de laatste plaats, altijd gezellig!

We organiseren onder andere bedrijfsbezoeken, presentaties, lezingen, workshops, borrels en jaarlijks is er de zomerBBQ.

Nee. Het bijwonen van bijeenkomsten is niet verplicht. Wel vragen we van onze leden een grote betrokkenheid en de beste manier om betrokken te zijn en te blijven is door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.
Nee, aanmelden voor een bijeenkomst hoeven de leden niet. We gaan er van uit dat iedereen komt. Afmelden is daarentegen wel verplicht, uiterlijk 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst. Zo weten we vooraf op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Afmelden gebeurt alleen via info@smallbusinesstwente.nl

Bij niet (tijdig) afmelden brengen wij de leden een boete in rekening van 5 euro. Deze boete wordt aan het eind van het jaar geïncasseerd. Introducees dienen zich wel altijd aan te melden.

Wie kan er lid worden

Bijna wel. Small Business Twente is er, zoals de naam al doet vermoeden, voor zp’ers, zzp’ers en bedrijven met maximaal 5 personeelsleden. Alleen de “grote” ondernemers passen dus minder goed bij onze club. Bij de bijeenkomsten mag alleen de ondernemer zelf aanwezig zijn en niet de werknemer.
Om te voorkomen dat er teveel ondernemers die in dezelfde branche werkzaam zijn lid worden, mogen maximaal 5 ondernemers met dezelfde dienstverlening lid zijn van SBT. Wij noemen dat zelf “diversiteitsgarantie”. Zo blijft het leuk en interessant voor iedereen.

Ondernemers die lid willen worden maar niet toegelaten kunnen worden vanwege deze regel, worden desgewenst op een wachtlijst geplaatst. Zodra er dan in deze branche een lid afvalt dan kan deze ondernemer lid worden.

Om lid te worden vragen we je het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren. Je kunt hierom vragen op één van de bijeenkomsten, het kan dan meteen ingevuld en ingeleverd worden. Ook is het formulier te hier te downloaden, je kunt het dan ingevuld meenemen naar de eerstvolgende bijeenkomst.

Introducés

Uiteraard. Elke actieve ondernemer is van harte welkom om sfeer te komen proeven en kennis te maken met de club en de leden. Je mag zo vaak en zoveel introducés meebrengen als je wilt.

Breng je iemand mee? Meld deze persoon dan wel even vooraf aan via info@smallbusinesstwente.nl of via het contactformulier op deze website, zodat we weten dat hij of zij komt.

Jazeker, je hoeft niet perse geintroduceerd te worden door een huidig lid. Iedereen die interesse heeft in onze club kan vrijblijvend 2 bijeenkomsten bijwonen om kennis te maken en sfeer te proeven.

Meld je dan wel vooraf aan via het contactformulier op deze website.

Je mag als actieve zelfstandig ondernemer/ZZP-er (dus niet in oprichting of als werknemer) maximaal 2 keer de bijeenkomsten gratis bijwonen. Dit geldt voor 1 persoon per bedrijf. Mocht je daarna vaker willen komen, dan is het uiteraard de bedoeling dat je eerst lid wordt.

Contributie

De contributie bedraagt € 150,- per jaar. Dit bedrag is voor maximaal 1 persoon per bedrijf. De contributie is bij SBT aanzienlijk lager dan bij de meeste andere netwerkclubs. In dit bedrag zit geen BTW omdat SBT een stichting is en vrijgesteld is van BTW. Jaarlijks kan de contributie tijdens de Algemene Ledenvergadering worden bijgesteld.

De contributie kan uitsluitend automatisch worden geïncasseerd. Hiervoor dient bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming te worden verleend middels de handtekening op het lidmaatschapsformulier. Automatische incasso geschiedt in 4 termijnen, met aan het begin van elk kwartaal een incasso van € 37,50. Wanneer een termijn niet kan worden geïncasseerd of een incasso wordt gestorneerd, dan dient het verschuldigde bedrag per omgaande te worden overgemaakt.
Zolang je lid bent van Small Business Twente ben je contributie verschuldigd. Lidmaatschap en incasso machtiging wordt tot wederopzegging verleend.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijdse toetreding wordt de contributie berekend vanaf het begin van het lopende kwartaal.
Het lidmaatschap is slechts jaarlijks opzegbaar uiterlijk 31 december voor aanvang van het nieuwe lidmaatschapsjaar. Bij opzeggingen gedurende het lopende verenigingsjaar wordt er geen restitutie verleend van geïncasseerde termijnen en de resterende termijnen worden alsnog per kwartaal geïncasseerd.
Nee, om administratieve reden worden er geen facturen uitgereikt.

Voordelen

  • Alle leden krijgen een plek op de website om zich kort te presenteren.
  • De bijeenkomsten bieden altijd een mogelijkheid om te netwerken. Op die manier vergroot je je kansen en krijg je meer bekendheid.
  • Zelf een bedrijfspresentatie geven tijdens een bijeenkomst bestaat ook tot de mogelijkheden.
  • Als club worden er vaker meer deuren voor je geopend en zijn er meer mogelijkheden en kansen dan voor jou als eenpitter. Ontmoeten, delen, groeien is dan ook waar we voor staan.